wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy DORADO, dostępny pod adresem www.hurtowniaweselna.pl  prowadzony jest przez DORADO Katarzyna Błaszczyk, siedziba firmy znajduje się w Złotowie, przy ulicy Norwida 11/10
Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7671574803, Regon: 301088890.
 
Niniejszy dokument określa zasady zakupów na stronach sklepu: www.hurtowniaweselna.pl.
 
1.Sklep internetowy Dorado prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.hurtowniaweselna.pl.
2.Wszystkie produkty oferowane w sklepie DORADO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.Ceny podane na stronach internetowych www.hurtowniaweselna.pll są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
4.Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.
5.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy podanymi w podsumowaniu zamówienia.
6.Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:
  1. klikniecie ikony „koszyka” zamieszczonej przy produkcie
  2. kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: sklep@dorado-zlotow.pl.
  3. kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 10:00 do 18:00.
7.Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przelewem, po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana
8.W przypadku towarów wykonywanych na specjalne życzenie (personalizowanych, z indywidualnym napisem) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zgodnie z ustawą. Przed potwierdzeniem zamówienia klient zaznacza oświadczenie (Wyrażam zgodę na dostarczenie produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i przyjmuję do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utracę prawo odstąpienia od umowy).
9.Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
10.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez DORADO wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
11.Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
 
 
 
 
 
INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
1.Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas : Dorado Katarzyna Błaszczyk, Drożyska Wielkie 28A, 77-424 Drożyska Wielkie, tel. 697 777 126, 722 085 395, e-mail : sklep@dorado-zlotow.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną zawartą na naszej stronie internetowej (opcja tylko dla Klientów posiadających konto w naszym sklepie). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany przez Państwa e-mail.
4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar zakupiony na Fakturę VAT nie podlega zwrotowi ani wymianie. 
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Dorado Katarzyna Błaszczyk, Drożyska Wielkie 28A, 77-424 Drożyska Wielkie , tel. 697 777 126, 722 085 395, e-mail : sklep@dorado-zlotow.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
...........................................                                                                    Miejscowość, data
...........................................
...........................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
 
 
                                                                                                              Dorado Katarzyna Błaszczyk
 Drożyska Wielkie 28A
 77-424 Drożyska Wielkie
 tel. 697 777 126, 722 085 395
 e-mail : sklep@dorado-zlotow.pl
 
 
 
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy
 
Ja/My(*) ............................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy(*) ....................................................................
Data zawarcia odbioru ....................................
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 

 
 
 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl